Nostotavat

Vakionosto

Ylätilan tarve minimissään 420 mm.
Sivutilan tarve 95 mm käsikäyttöisenä.
Sivutilan tarve 145/300 mm konekäyttöisenä.
Ovi voidaan varustaa käyntiovella ja ikkunoilla.
Voidaan tehdä myös "harjakaton suuntaisena".

Korotettunosto

Yätilan tarve minimissään 595 mm.
Sivutilan tarve 95 mm käsikäyttöisenä.
Sivutilan tarve 145/300 mm konekäyttöisenä.
Ovi voidaan varustaa käyntiovella ja ikkunoilla.
Voidaan tehdä myös "harjakaton suuntaisena".

Pystynosto

Ylätilan tarve oviaukon korkeus + 700 mm.
Sivutilan tarve 95 mm käsikäyttöisenä.
Sivutilan tarve 145/300 mm konekäyttöisenä.
Ovi voidaan varustaa käyntiovella ja ikkunoilla.

Matalanosto

Yätilan tarve minimissään 200 mm.
Sivutilan tarve 95 mm käsikäyttöisenä.
Sivutilan tarve 95/300 mm konekäyttöisenä.
Ovi voidaan varustaa käyntiovella ja ikkunoilla.
Voidaan tehdä myös "harjakaton suuntaisena".